ICA Banken

ICA Banken är en bank som kännetecknas av bra ränta, tydliga villkor och låga avgifter.

Bland tjänsterna hos ICA Banken ingår lönekonto, bankkort, blancolån, bolån och försäkringar. Sedan oktober 2007 tillhandahåller ICA Banken även handel med aktier, fonder och pensionssparande (IPS).

Nöjda kunder hos ICA Banken

Svenskt Kvalitetsindex gör årligen en bankundersökning och 2006 fastställde att ICA Banken hade flest nöjda privatkunder i Sverige. Undersökningen baserades på 17 000 intervjuer som genomfördes mellan den 15 augusti och den 25 september 2006, enligt kvalitetsindex.se.

Utmärkelser som ICA Banken erhållit

  • Årets bank 2003.
  • Årets Internetbank 2003.
  • ICA bankkort Plus blev Årets Produkt 2004.
  • Årets Internetbank 2005.

Kort om ICA Banken

ICA Banken startades 2001 och är en del av ICA koncernen. Banken har drygt 300 000 kunder knyta till någon av sina banktjänster.

Gå till ICA Banken